skip to Main Content

Latar Belakang An-Nisa' Group

An-Nisa’ Group ditubuhkan pada  2017 bertujuan bagi menguatkan lagi struktur perniagaan. Ia terdiri daripada 3 syarikat dibawah penjenamaan AN-NISA’ iaitu Poliklinik An-Nisa’, Farmasi An-Nisa dan An-Nisa Thoyyeebah Product Sdn Bhd.  

Nurikhwah Medical Services Sdn Bhd (NMSSB) merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan sebagai pejabat pengurusan berpusat untuk Poliklinik An-Nisa’ sejak tahun 2003. NMSSB terdiri daripada 4 jabatan utama iaitu Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Peraakaunan & Bil, Jabatan Kewangan dan Jabatan Pemasaran & Operasi. 

Skop pengurusan NMSSB semakin berkembang dengan penubuhan Farmasi An-Nisa dan An-Nisa Thoyyeebah Product Sdn Bhd. Dimana syarikat telah melebarkan lagi perniagaan dengan menceburi bidang farmaseutikal dan produk makanan. 

Kini NMSSB bertanggungjawab dalam pengurusan dan operasi An-Nisa’ Group secara keseluruhan.

Back To Top