skip to Main Content

PENGARAH
An-Nisa' Group

DR. FADZULLAH ARIFFIN
B.SC (UKM), MD(HUKM), MS(ORL)(UKM)

Dr. Fadzullah Ariffin berkelulusan Bachelor of Science dan Doktor Perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1995. Pernah berkhidmat di beberapa buah hospital Besar di negara ini sebagai Pegawai Perubatan selama lima tahun. Semasa berkhidmat dengan kerajaan, beliau telah mengikuti kursus AIDS, PALS (Paediatric Life Support) dan ‘Breast Feeding’. Disamping itu, beliau banyak melibatkan diri dengan tugas-tugas hospital, kaunsling, kerja-kerja kemasyarakatan dan juga mengatur seminar dan sesi klinik.

Beliau adalah ahli Persatuan Perubatan Malaysia yang berdaftar dengan Kaunsel Perubatan Malaysia. Melanjutkan pelajaran dalam bidang kepakaran pada tahun 1998 dan berjaya memperolehi Sarjana Pembedahan Telinga, Hidung dan Tekak.

Back To Top